Id-Distrett ta' Birzebbuga fir-Regatta tal-Vitorja

Click here to edit subtitle

2016 - Birzebbuga tipplejsja fit-tigrija tal-Frejgatini - Kategorija A

Wara s-success miksub fir-Regatta ta’ Jum il-Helsien 2016 bir-rebh tal-Kategorija B, il-Kumitat b’konsultazzjoni mal-qaddiefa, iddecieda li dan l-istess team jippartecipa fil-Kategorija A ghar-Regatta ta Jum il-Vitorja 2016. Din kienet decizjoni ferm kuragguza meta tqis li l-eta tal-qaddiefa kienet wahda ferm zaghzugha. Il-Kategorija A intrebhet mid-Distrett tal-Marsa. Fil-Kategorija B Birzebbuga ma haditx sehem. Din il-Kategorija intrebhet minn Bormla.Aktar dettalji fil-Pagna: Regatta li Ghaddiet 

2015 - Double ghal-Marsa - Birzebbuga jiddominaw il-Frejgatini

Klassifika Finali - Kategorija A


Marsa            68

Bormla          42

Isla                 34

Birzebbuga   20

Kalkara          8

Marsamxett   0

Birgu               0

Klassifika Finali - Kategorija B


Marsa              64

Birgu               44

Isla                  38

Birzebbuga    12

Marsamxett    8

Bormla           6

Kalkara          0