Id-Distrett ta' Birzebbuga fir-Regatta tal-Vitorja

Click here to edit subtitle

2017 - Birzebbuga tispicca fir-Raba' post tal-Kategorija A u t-Tieni fil-Kategorija B

Kategorija A


Bormla 64

Marsa 34

Marsamxett 20

Birzebbuga 16

Isla 16

Birgu 6

Kalkara 0

Kategorija B


Bormla 80

Birzebbuga 44

Isla 24

Marsamxett 18

Kalkara 6

Birgu 0

Marsa 0

Ghal aktar dettalji zur il-pagna 'ir-Regatta li ghaddiet'.

 

2016 - Birzebbuga tipplejsja fit-tigrija tal-Frejgatini - Kategorija A

Wara s-success miksub fir-Regatta ta’ Jum il-Helsien 2016 bir-rebh tal-Kategorija B, il-Kumitat b’konsultazzjoni mal-qaddiefa, iddecieda li dan l-istess team jippartecipa fil-Kategorija A ghar-Regatta ta Jum il-Vitorja 2016. Din kienet decizjoni ferm kuragguza meta tqis li l-eta tal-qaddiefa kienet wahda ferm zaghzugha. Il-Kategorija A intrebhet mid-Distrett tal-Marsa. Fil-Kategorija B Birzebbuga ma haditx sehem. Din il-Kategorija intrebhet minn Bormla.Aktar dettalji fil-Pagna: Regatta li Ghaddiet 

2015 - Double ghal-Marsa - Birzebbuga jiddominaw il-Frejgatini

Klassifika Finali - Kategorija A


Marsa            68

Bormla          42

Isla                 34

Birzebbuga   20

Kalkara          8

Marsamxett   0

Birgu               0

Klassifika Finali - Kategorija B


Marsa              64

Birgu               44

Isla                  38

Birzebbuga    12

Marsamxett    8

Bormla           6

Kalkara          0