Id-Distrett ta' Birzebbuga fir-Regatta tal-Vitorja

Click here to edit subtitle

2008: Birzebbuga tirbah ix-Shield tal-Vitorja Kategorija B  
Ritratti tat-Tigrijiet

Ta' Bi Tnejn - L-Ewwel Post

Kajjik - It-Tieni Post

Tal-Midalji - L-Ewwel Post

Frejgatina - L-Ewwel Post

Ta' Bl-Erbgha - L-Ewwel Post

Il-President Ian Farrugia bix-Shield

2005: Birzebbuga tirritorna fir-Regatta u tirbah l-ewwel Palju fl-istorja tad-Distrett

Birzebbuga irritornat fir-Regatta tal-Vitorja ta l-2005 wara assenza ta' 28 sena.


Id-Distrett ta' Birzebbuga ha sehem fl-ghaxar tigrijiet. Dakinhar intrebah l-ewwel palju ghad-Distrett ta' Birzebbuga meta fit-Tigrija ghad-Dghajjes tal-Pass b'zewg Imqadef, il-crew kompost minn Stefan Aquilina u Mark Galea irnexxielhom jidhlu fit-Tielet post (ritratt fuq).


Tigrija ohra sabieha kienet dik tal-Kajjiki Kategorija B (ritratt fuq ix-xellug) fejn Conrad D'Amato u Manwel Magro baqghu bic-cans tal-Palju sa l-ahhar ftit metri, izda dhalna fir-raba post.Il-Qaddiefa Stefan Aquilina u Mark Galea, flimkien mal-President Anton Cutajar jircievu l-ewwel palju li qatt intrebah minn Birzebbuga fir-Regatta.

L-Ekwipaggi ta' Birzebbuga fir-Regatta tal-Vitorja 2005 kienu dawn:-


Kategorija A

Midalji: Robert Camilleri, Mark Galea, Stefan Aquilina, Joe Zammit

Frejgatini: Godfrey Cutajar, Francesco Caruana, Luca Azzopardi (Cox)

Bi Tnejn: Mark Galea, Stefan Aquilina

Kajjik: Kevin Barun, Stefan Zammit

B'Erbgha: Robert Camilleri, Mark Galea, Stefan Aquilina, Joe Zammit


Kategorija B

Bi Tnejn: Conrad D'Amato Manuel Magro

Kajjik: Conrad D'Amato Manuel Magro

Midalji: Edward Ferriggi David Aquilina Pierre Valletta Alex Micallef

Frejgatini: Edward Ferriggi Justin Camilleri Luca Azzopardi (Cox)

B'Erbgha: Edward Ferriggi David Aquilina Pierre Vallretta Alex Micallef


Rizultati u Klassifika - Regatta tal-Vitorja 2005

Kategorija A

Midalji: Marsa, Bormla, Isla

Frejgatini: Bormla, Marsa, Kalkara

B2: Isla, Marsamxett, Birzebbuga

Kajjiki: Marsa, Birgu, Bormla

B4: Bormla, Marsa, Isla


Klassifika

Marsa 56 punt

Bormla 52 punt

Isla 34 punt

Marsamxett 12 il-punt

Birgu 8 punti

Birzebbuga 6 punti

Kalkara 4 punti


Kategorija B

B2: Kalkara, Bormla, Marsa

Kajjiki: Isla, Birgu, Marsamxett

Midalji: Marsa, Isla, Birgu

Frejgatini: Marsa, Bormla, Marsamxett

B4: Marsa, Kalkara, Birgu


Klassifika

Marsa 62 punt

Kalkara 36 punt

Isla 24 punt

Birgu 22 punt

Bormla 20 punt

Marsamxett 8 punti

Birzebbuga 0